top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pastora for Pets  maakt deel uit van Lef By Pastora

 

* Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de dienst

“Afstemming op dieren” van Pastora for Pets, in het vervolg omschreven als “Dierentolk”. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “ik” of “Pastora for Pets” hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Pastora for Pets. Laura Pastora geeft als persoon uitvoering aan Pastora for Pets. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “je”, “jij”,“jou”, “de eigenaar” of “eigenaar/verzorger” hetzelfde bedoeld, namelijk de cliënt die de dienst Dierentolk afneemt van Pastora for Pets.

 

* Zodra de eigenaar/verzorger van het dier/de dieren contact opneemt met Pastora for Pets over de dienst Dierentolk/Afstemming zijn deze “Algemene Voorwaarden Dierentolk” van toepassing. 

* Een afstemming is alleen mogelijk met je eigen dier, een dier dat in jouw “bezit” is. Bij dieren die NIET in jouw bezit zijn en waar je toch een afstemming voor aan wilt vragen, is de nadrukkelijke toestemming nodig van de “eigenaar” van het dier. 

 

* Met dieren werk ik altijd op afstand, omdat dit in mijn ervaring het beste werkt. Het dier kan in de eigen vertrouwde omgeving blijven en ikzelf kan me in mijn eigen omgeving ook het beste concentreren, wat het gesprek alleen maar ten goede komt. 

 

* Voor de afstemming heb ik een redelijk recente foto (niet ouder dan een jaar) nodig van het dier. Het is belangrijk dat op de foto alléén het dier staat waar je vragen over wilt stellen en geen andere dieren of mensen. Daarnaast ontvang ik graag alle vragen die je aan je dier zou willen stellen. 

 

* Als eigenaar/verzorger van het dier is het belangrijk om reële verwachtingen te hebben. Na een gesprek is een dier normaal gesproken niet ineens totaal veranderd! Wel zijn dieren vaak rustiger, tevredener en is de communicatie en samenwerking met hun mens verbeterd!

 

* In het geval van fysieke klachten bij het dier is het altijd raadzaam een (holistisch) dierenarts te raadplegen.

* Houd er rekening mee dat het dier altijd een spiegel is voor jou als mens en dat de intentie die jij hebt met het gesprek ook weerspiegeld zal zijn in wat je van je dier terug ontvangt. Als je oprecht geïnteresseerd bent in het geluk, welzijn en de belevingswereld van je dier, zul je ook oprechte antwoorden terug kunnen verwachten. 

 

* Pastora for Pets is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, pijn of verdriet voortkomend uit het gesprek. Dieren hebben over het algemeen de beste intenties en absoluut het beste met hun mens voor, maar ze kunnen ook heel eerlijk zijn en bijvoorbeeld (diep weggestopte) problemen van hun mens naar voren brengen, die wellicht pijnlijk zijn om te lezen. 

 

* De verantwoordelijkheid van Pastora for Pets is om zich zo zuiver mogelijk af te stemmen op het dier, een constructief gesprek te houden en daarna het volledige gesprek in de vorm van een verslag zo zorgvuldig mogelijk terug te koppelen naar de eigenaar/verzorger.

 

* De verantwoordelijkheid van de eigenaar/verzorger is om zorgvuldig kennis te nemen van de afstemming en op basis hiervan te handelen zoals voor eigenaar/ verzorger goed voelt richting het dier. Beslissingen genomen op basis van de afstemming met het dier liggen geheel in de verantwoordelijkheid van de eigenaar/ verzorger. Pastora for Pets is niet verantwoordelijk voor deze genomen beslissingen naar aanleiding van het gesprek.

 

* Het dier heeft een vrije wil en kan besluiten om mee te werken aan het gesprek of niet. Ook tijdens het gesprek kan deze vrije wil tot uiting komen, door het bijvoorbeeld niet willen beantwoorden van een vraag. Als het dier niet mee wil werken aan het gesprek, een vraag niet beantwoordt (dit gebeurt zelden en heeft dan te maken met een trauma), of zijn/haar gedrag niet verandert na een afstemming (dit komt wel vaker voor), dan ligt dit buiten de verantwoordelijkheid van Pastora for Pets, maar in de eigen vrije wil van het dier.

* Van de afstemming met je dier maak ik een verslag en dit verslag stuur ik je per e-mail toe binnen veertien dagen na  aanvraag en de betaling voldaan is.

1.png
bottom of page